top of page

הרצאות לקהל הרחב

אני מאמינה שלדבר עם אנשים זו הדרך הכי יעילה ליצור שיח חדש, להעביר מידע מרתק שאולי לא יצא להיחשף אליו, מסיבות רבות, בין אם זה הרצון של התקשורת להסתיר מאיתנו את ״הסודות הכמוסים שלה״ ובין אם זה חוסר נגישות לעולם האמנות. בהרצאותי אני קושרת את עולם התרבות החזותית, מדימויים פופולרים בתקשורת והמדיה היומיומיים ועד לדימויים צילומיים מעולם האומנות, ותיאוריות פמיניסטיות על גוף האשה, גוף הנערה, וסטריאוטיפים נשיים שמדריכים אותנו, נשים וגברים כאחד, להמשיך ולנהוג בדרכים מסויימות, דרכים המשפיעות על נשים, גברים, ועל החברה בכללותה. 
לתרבות החזותית בהקשר זה יש כוח והשפעה רבים, בהרצאותי אני חושפת את הקשר שבין הדימויים שסובבים אותנו יום-יום, שעה-שעה, ודרכי ההתנהגות והפעולה שלנו, כחלק מחברה מסויימת. חשוב לי ליצור שיח פתוח ומכבד שמעלה שאלות ופוקח עיניי, ןגם מציב מראה לנו כנשים וכגברים החיות וחיים בעולם שמוכתב בין היתר במתח המתמיד שבין הטבעי והתרבותי.

lecture01.jpg

ניתן לקיים דיון לאחר ההרצאה

משך ההרצאה: 60 ד׳

כיצד כלות מכוננות את עצמן להיות כלות? מה תפקידם של צלמים באותו היום? האם חתנים מתנהגים באופן זהה? למה זהו ״היום של הכלה״ ואיך כל זה קשור לקפיטליזם?

הזמינו הרצאה
lecture02.jpg

ניתן לקיים דיון לאחר ההרצאה

משך ההצאה: 60 ד׳

כיצד דימויי אימהות מופיעות על שער שבועון ׳לאשה׳, ומדוע הוא מייצר אצל המביטה בדימויי מצד דיסוציאטיבי בינה ובין עצמה? מה יש להוגות פמיניסטיות להגיד על זה? ואיך גברים נראים?

הזמינו הרצאה
lecture03.jpg

ניתן לקיים דיון לאחר ההרצאה

משך ההרצאה: 60 ד׳

הרצאה שפותחת את העיניים לאופן שבו המדיה מסלילה אותנו לתפקידי המגדר השונים ולהתנהגות חברתית ומינית מקובעת, מתאימה לבנות ובני נוער, הורים, מורות, וכל מי שצורכת וצורך מדיה.

פירסומים מהתקשורת

פירסומים
לפרטים נוספים ותיאום! 
bottom of page